Sunday, April 3, 2011

ALLTXT20COMBO

Mas marami na ang texts & tawag sa paboritong ALLTXT20COMBO! May 150 texts na, may 10 mins pa! plus 10 txts to other networks. Load or register na! Text C20 to 2827. No alerts? ALERTS OFF to 211

No comments:

Post a Comment